Phần mềm trebig camera hành trình U2 phiên bản 01-JR 2

Phần mềm trebig camera hành trình U2 phiên bản 01-JR

Việc cài sai phần mềm điều khiển sẽ khiến các thiết bị không thể hoạt động, quý khách vui lòng chọn đúng phiên bản phần mềm camera hành trình U2 01-JR hoặc phiên bản khác theo đúng model sản phẩm. Quý khách lưu ý rằng, mỗi phiên bản camera hành trình dù giống nhau về hình thức, nhưng sẽ khác nhau về bản chất con chip và phần mềm điều khiển.