Phần mềm Trebig camera hành trình U6 - Đầu ghi HD 2

Phần mềm Trebig camera hành trình U6 – Đầu ghi HD

Trebig xin giới thiệu phần mềm camera hành trình Trebig U6 – Đầu ghi HD, dùng điều khiển bộ thiết bị camera hành trình U6 do Trebig phân phối. Chức năng chính của bộ sản phẩm. Ghi lại hành trình lái xe theo thời gian thực, trong video lưu có vị trí video, thời gian ghi, tốc độ đang chạy. Cảnh báo lệch làn đường theo thời gian thực (ADAS). Hiển thị tốc độ xe và hướng hành trình (Sử dụng chip GPS của màn hình android xe)